Website Builder

Ysgol Gyfun Rhydfelen

bathodyn

'deuparth ffordd ei gwybod'

Sefydlwyd Rhydfelen ym 1962 ym mhentref Rhydyfelin ger Pontypridd. Hwn oedd yr ysgol Gymraeg iaith gyntaf yn Ne-ddwyrain Cymru ac yr ail i'w sefydlu yng Nghymru. Yn y flwyddyn gyntaf roedd 80 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol. Gwilym Humphreys oedd y Prifathro cyntaf Rhydfelen.

Rhydfelen was established in 1962 in the village of Rhydyfelin near Pontypridd. It was the first Welsh language comprehensive school in South-East Wales and the second to be established in Wales. In the first year 80 pupils were on the school roll. Gwilym Humphreys was the first Headmaster of Rhydfelen.

Pan ddaeth i'r ysgol ail-leoli i gampws Garth Olwg yn 2006, dywedodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf fod am y newid enw, i Ysgol Gyfun Garth Olwg. Bu'r penderfyniad yma yn cael ei chwrdd รข gwrthwynebiad gan ddisgyblion, rhieni, cyn-ddisgyblion, a staff yn yr ysgol, a oedd yn dymuno cadw'r hen enw, Ysgol Gyfun Rhydfelen, er mwyn cadw hunaniaeth yr ysgol a'r cymdeithasau hanesyddol bu'r enw yn amgylchynu.

When the school re-located to the Garth Olwg campus in 2006, Rhondda Cynon Taf County Borough Council stated that a name change, to Ysgol Gyfun Garth Olwg, was logical. However, this change was met with opposition from pupils, parents, former pupils, and staff at the school, who wished to retain the old name, Ysgol Gyfun Rhydfelen, in order to retain the identity of the school and the historical associations that its name had.

Pwrpas y wefan yma yw atgoffa'r rheini sydd yn rhan o'r ddadl a'r rhai sydd yn ei herbyn am bwysigrwydd Ysgol Rhydfelen. Mae yna fforwm ar gael i ymwelwyr gael trafod.

The purpose of this website is to remind those involved and against the argument about the importance and the story of Ysgol Rhydfelen. There is a forum available for visitors to discuss.

100px-Bathodyn_Ysgol_Gyfun_Garth_Olwg

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player